Mateřská škola SLUNÍČKO-příspěvková organizace, Revoluční 796, 41117 Libochovice

IČO: 71011781

tel: Libochovice 416591213, Poplze 416591400, ředitelka +420731449453

msslunickolibo.cz

Č.j. 151/Libo/2021

OZNÁMENÍ O  ROZHODNUTÍ

Přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

 

Ředitelka Mateřské školy SLUNÍČKO-příspěvková organizace rozhodla v souladu s §34,§165 odst.2 zákona č.561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, takto:

Seznam žadatelů:

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 1/2021      přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 2/2021      přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 3/2021      přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 4/2021      přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 5/2021      přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 6/2021      přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 7/2021      přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 8/2021      přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 9/2021      přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 10/2021    přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 11/2021    přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 12/2021    přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 13/2021    přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 14/2021    přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 15/2021    přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 16/2021    přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 17/2021    přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 18/2021   nepřijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 19/2021    přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 20/2021    přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 21/2021    přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 22/2021    přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 23/2021    přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 24/2021    přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 25/2021    přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 26/2021    přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 27/2021    přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 28/2021    přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 29/2021    přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 30/2021    přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 31/2021    přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 32/2021    přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 33/2021    přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 34/2021    přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 35/2021    nepřijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 36/2021    přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 37/2021    přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 38/2021    nepřijato

 

Přijatí od 1.9.2021 zahajují předškolní vzdělávání na MŠ SLUNÍČKO

 

Datum vypravení:   28.5.2021

Datum zveřejnění:  31.5.2021

                                                                                           Lenka Hampová

                                                                                      ředitelka MŠ SLUNÍČKO