Připomínáme, že v červenci a v srpnu se úplata za předškolní vzdělávání nehradí. Zkontrolujte, prosím, své platby v bance v tomto termínu.

Děkujeme.

Rozhodnutí o přijetí do MŠ

Mateřská škola SLUNÍČKO-příspěvková organizace, Revoluční 796, 41117 Libochovice

IČO: 71011781

tel: Libochovice 416591213, Poplze 416591400, ředitelka +420731449453

msslunickolibo.cz

Č.j. 217/Libo/2022

OZNÁMENÍ O ROZHODNUTÍ

Přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

Ředitelka Mateřské školy SLUNÍČKO-příspěvková organizace rozhodla v souladu s §34,§165 odst.2 zákona č.561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, takto:

Seznam žadatelů:

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 1/2022 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 2/2022 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 3/2022 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 4/2022 nepřijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 5/2022 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 6/2022 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 7/2022 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 8/2022 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 9/2022 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 10/2022 nepřijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 11/2022 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 12/2022 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 13/2022 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 14/2022 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 15/2022 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 16/2022 nepřijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 17/2022 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 18/2022 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 19/2022 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 20/2022 nepřijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 21/2022 nepřijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 22/2022 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 23/2022 nepřijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 24/2022 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 25/2022 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 26/2022 nepřijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 27/2022 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 28/2022 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 29/2022 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 30/2022 nepřijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 31/2022 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 32/2022 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 33/2022 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 34/2022 nepřijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 35/2022 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 36/2022 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 37/2022 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 38/2022 nepřijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 39/2022 nepřijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 40/2022 nepřijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 41/2022 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 42/2022 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 43/2022 nepřijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 44/2022 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 45/2022 nepřijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 46/2022 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 47/2022 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 48/2022 nepřijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 49/2022 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 50/2022 nepřijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 51/2022 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 52/2022 přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 53/2022 nepřijato

Přijatí od 1.9.2022 zahajují předškolní vzdělávání na MŠ SLUNÍČKO

Datum vypravení: 31.5.2022

Datum zveřejnění: 1.6.2022

                                                                                           Lenka Hampová

                                                                                      ředitelka MŠ SLUNÍČKO

Zápis pro cizince

ZÁPIS  DO  MATEŘSKÉ ŠKOLY  SLUNÍČKO

pro cizince

ve středu 8.6. od 8h do 12h v Libochovicích

Vyzvedněte si v mateřské škole v Libochovicích, popř.vytiskněte v dokumentech

na webových stránkách msslunickolibo.cz  ŽÁDOST O PŘIJETÍ

a nechte potvrdit lékařem. Děti, které mají od září 2022 předškolní vzdělávání povinné, potvrzení od lékaře nepotřebují ( týká se dětí narozených v období od 1.9.2016 do 31.8.2017)

S potvrzenou žádostí, pasem dítěte i zákonného zástupce s platnými vízy

a potvrzením pojišťovny se dostavte spolu s dítětem

do Mateřské školy SLUNÍČKO – příspěvková organizace

Lenka Hampová

ředitelka MŠ

Vypraveno: 23.5. 2022