Tělocvična Sokol

Od 5. října budeme každé úterý chodit s dětmi ze třídy Šídel a Stonožek dopoledne do tělocvičny.

Do batohu – žluté školkové tričko, kraťasy, boty do tělocvičny, pití – vše podepsané.

 

Angličtina v MŠ

V pátek 1.10.2021 začínáme s kroužkem

Hrajeme si s angličtinou.

Přihlášky si můžete vyzvednout ve třídě u paní učitelky.

Scházet se budeme každý pátek od 12,00.

Délka kurzu na první pololetí je 15 hodin, cena 1050,- Kč.

Prosím o vyplnění přihlášky a její odevzdání paní učitelce. Částku je nutné uhradit před zahájením kurzu.

Informaci o přihlášení vašeho dítěte na kurz zašlete na email: senkova.msanglictina@email.cz

Informační schůzka pro zákonné zástupce

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE DĚTÍ, KTERÉ NASTOUPÍ POPRVÉ
V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

Informační schůzka pro středisko Libochovice bude v pondělí 7.6. v 15,30h pro jednoho zákonného
zástupce a bez dětí.

Převezmete si rozhodnutí o přijetí a tiskopisy, které je třeba vyplnit a do 21.6. donést zpět do MŠ, popř. vhodit do schránky.

Za dodržení platných hygienických opatření (respirátor, dezinfekce) si budete moci prohlédnout vnitřní prostory.

Oznámení o rozhodnutí přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

 

Mateřská škola SLUNÍČKO-příspěvková organizace, Revoluční 796, 41117 Libochovice

IČO: 71011781

tel: Libochovice 416591213, Poplze 416591400, ředitelka +420731449453

msslunickolibo.cz

Č.j. 151/Libo/2021

OZNÁMENÍ O  ROZHODNUTÍ

Přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

 

Ředitelka Mateřské školy SLUNÍČKO-příspěvková organizace rozhodla v souladu s §34,§165 odst.2 zákona č.561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, takto:

Seznam žadatelů:

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 1/2021      přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 2/2021      přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 3/2021      přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 4/2021      přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 5/2021      přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 6/2021      přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 7/2021      přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 8/2021      přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 9/2021      přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 10/2021    přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 11/2021    přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 12/2021    přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 13/2021    přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 14/2021    přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 15/2021    přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 16/2021    přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 17/2021    přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 18/2021   nepřijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 19/2021    přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 20/2021    přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 21/2021    přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 22/2021    přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 23/2021    přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 24/2021    přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 25/2021    přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 26/2021    přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 27/2021    přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 28/2021    přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 29/2021    přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 30/2021    přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 31/2021    přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 32/2021    přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 33/2021    přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 34/2021    přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 35/2021    nepřijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 36/2021    přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 37/2021    přijato

Registrační číslo žádosti: ŘMŠ SLUN-Z 38/2021    nepřijato

 

Přijatí od 1.9.2021 zahajují předškolní vzdělávání na MŠ SLUNÍČKO

 

Datum vypravení:   28.5.2021

Datum zveřejnění:  31.5.2021

                                                                                           Lenka Hampová

                                                                                      ředitelka MŠ SLUNÍČKO

Upozornění Policie

Vzhledem k dodržení bezpečnosti budou opět v pátek 21.5. v 8h uzavřeny všechny vchody
do areálu MŠ a budova uzamčena. Děti dopoledne nebudou pobývat ani na zahradě.
Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.