TŘÍDAROČNÍK
BROUČCI2021/2022
červená třída
ved. uč. Naďa Kučerová
uč. Naďa Hladíková
asist. Michaela Ďurindová
ŠÍDLA2021/2022
zelená třída
uč. Mgr. Tereza Houšková
uč. Marie Pastyříková
STONOŽKY2021/2022
červená třída
uč. Bc. Marcela Feixová
uč. Ivana Koudelková