INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE DĚTÍ, KTERÉ NASTOUPÍ POPRVÉ
V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

Informační schůzka pro středisko Libochovice bude v pondělí 7.6. v 15,30h pro jednoho zákonného
zástupce a bez dětí.

Převezmete si rozhodnutí o přijetí a tiskopisy, které je třeba vyplnit a do 21.6. donést zpět do MŠ, popř. vhodit do schránky.

Za dodržení platných hygienických opatření (respirátor, dezinfekce) si budete moci prohlédnout vnitřní prostory.