ZÁPIS  DO  MATEŘSKÉ ŠKOLY  SLUNÍČKO

pro cizince

ve středu 8.6. od 8h do 12h v Libochovicích

Vyzvedněte si v mateřské škole v Libochovicích, popř.vytiskněte v dokumentech

na webových stránkách msslunickolibo.cz  ŽÁDOST O PŘIJETÍ

a nechte potvrdit lékařem. Děti, které mají od září 2022 předškolní vzdělávání povinné, potvrzení od lékaře nepotřebují ( týká se dětí narozených v období od 1.9.2016 do 31.8.2017)

S potvrzenou žádostí, pasem dítěte i zákonného zástupce s platnými vízy

a potvrzením pojišťovny se dostavte spolu s dítětem

do Mateřské školy SLUNÍČKO – příspěvková organizace

Lenka Hampová

ředitelka MŠ

Vypraveno: 23.5. 2022