I v tomto školním roce se budeme účastnit celoročního projektu „Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“. Do projektu jsou zaregistrovány všechny třídy v MŠ (Broučci, Šídla i Stonožky).

Poplatek za celý rok činí 20 Kč.

Bližší info na webu https://www.sesokolemdozivota.cz/obecne-informace-pro-rodice, případně u třídních učitelek v MŠ.