Dne 8.6. Vám byla na Váš účet poukázána částka 733,- Kč. Jedná se o vyúčtování plavání (z celkové částky 900,- Kč byly odečteny dvě hodiny, které proběhly).