Děkujeme všem dětem i rodičům, kteří se v tomto školním roce podíleli na celoročním sběru papíru.

Z každé třídy byli vyhlášeny 3 nejlepší sběrači a je pro ně v MŠ připravená odměna.

Od 15.6. si po dohodě s třídními učitelkami můžete přijít ceny převzít.

 

Třída Broučci

1. místo Barunka Zůnová

2. místo Julinka Blahoutová

3. místo Filípek Zahálka

 

Třída Šídla

1. místo Barunka Pomíchalová

2. místo Honzík Dvořáček

3. místo Filípek Nguyen Chi Bao

 

Třída Stonožky

1. místo Matýsek Sasák

2. místo Renátka Šťastná

3. místo Šimonek Polák