POTVRZENÍ O VÝŠI VYNALOŽENÝCH VÝDAJŮ ZA UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE V MŠ

potvrzení se vydává pro účely slevy na dani
za zdaňovací období roku 2020
( jedná se o uhrazené úplaty)

kdo bude mít zájem o vystavení potvrzení,
nahlaste se u paní učitelky.