Od 1.9.2022 bude upravena cena stravného:

  • Děti –  běžná školní docházka
  •  – přesnídávka          10,- Kč
  •  – oběd                      22,- Kč
  •  – svačina                  8,- Kč
  •  – celodenní strava    40,- Kč
  • Děti –  které dovrší ve šk. roce 7.rok
  • – přesnídávka         11,- Kč
  •  – oběd                     25,- Kč
  •  – svačina                 8,- Kč
  • – celodenní strava   44,- Kč