Vážení rodiče,

     od 16.11. bude středisko v Libochovicích znovu otevřeno.
Vzhledem k současné situaci ale opět doporučujeme zvážit nutnost přítomnosti vašich dětí v MŠ.
Pokud dítě bylo v kontaktu s Covid-19 pozitivním nebo mu byla lékařem či KHS nařízena karanténa
nebo jeví známky respiračního nebo jiného onemocnění ( rýma, kašel, bolest hlavy, únava, ztráta čichu)
neprodleně informujte vedení MŠ. V budově se zdržte jen na dobu nezbytně nutnou.
Dodržujte aktuální hygienická nařízení, chraňte zdraví své, dětí a ostatních zaměstnanců MŠ.
Dodržujte Zákon 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů.

Děkujeme a přejeme všem pevné zdraví.