Uzavření MŠ o letních prázdninách

UZAVŘENÍ  MŠ BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNINÁCH

středisko v Libochovicích bude uzavřeno 

   od 1.7. do 6.8.2021

dle nutné potřeby si rodiče nahlásí, zda 

budou navštěvovat středisko v Poplzích

     (uzavřeno od 19.7. do 20.8.2021 )

Školková trička

Školková trička, která si rodiče nových dětí objednávali na začátku školního roku jsou již ve školce.

Cena jednoho trička je 287Kč.

Peníze pošlete na číslo účtu MŠ 1004904319/0800 do poznámky prosím uveďte TRIČKO a jméno a Vašeho dítěte.

INFORMACE PRO RODIČE

Vážení rodiče,

     od 16.11. bude středisko v Libochovicích znovu otevřeno.
Vzhledem k současné situaci ale opět doporučujeme zvážit nutnost přítomnosti vašich dětí v MŠ.
Pokud dítě bylo v kontaktu s Covid-19 pozitivním nebo mu byla lékařem či KHS nařízena karanténa
nebo jeví známky respiračního nebo jiného onemocnění ( rýma, kašel, bolest hlavy, únava, ztráta čichu)
neprodleně informujte vedení MŠ. V budově se zdržte jen na dobu nezbytně nutnou.
Dodržujte aktuální hygienická nařízení, chraňte zdraví své, dětí a ostatních zaměstnanců MŠ.
Dodržujte Zákon 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů.

Děkujeme a přejeme všem pevné zdraví.

Dopis pro rodiče od pana starosty Mgr. Miroslava Zůny

Dobrý den vážení rodiče,

   jako zřizovatel příspěvkové organizace, MŠ Sluníčko, bychom Vás společně s paní ředitelkou MŠ rádi poprosili o součinnost v této nelehké době. Jsme si vědomi toho, že pro mnoho z Vás, je školka institucí, která Vám v současné situaci umožňuje I nadále docházet do zaměstnání a zároveň tak zajistit potřebné finance pro fungování Vašich rodin. I nadále bychom rádi tuto službu pro Vás zajistili a zachovali, ale potřebujeme od Vás pomoc. Má-li i v této chvíli školka bezproblémově fungovat, je zapotřebí si pečlivě rozvážit, zda je Vaše dítě zdravé a zda je jeho pobyt ve školce nutný.

   Pokud Vaše dítě obě důležité otázky splňuje, jsme tu pro Vás a rádi Vám pomůžeme.

 

Mgr. Miroslav Zůna

starosta města Libochovice

Podzimní inspirace

Vkládáme odkaz na dokument Podzimní aktivity pro děti – karanténa, který jsme spolu s kolegyněmi vytvořily pro děti po dobu karantény.

Předškolní děti mají na první stránce úkol pro tento týden, který si poté vloží do desek k ostatním úkolům. Ostatní úkoly a nápady jsou dobrovolné a mohou je plnit všechny děti.

Přejeme Vám všem pevné zdraví a věříme, že se brzy sejdeme ve školce.